13 toukokuun, 2013

Lähetä viesti

Tästä lähetetyt viestit eivät päädy tyypilliseen tapaan formeista lähetettyjen kadonneiden viestien avaruuteen. Varma vastaus viesteihin joissa ei yritetä myydä meille mitään!