Valitse sivu
Teknologiateollisuus r.y:n tuoreen vision mukaan Suomi on vuonna 2030 kilpailukykyinen digivihreä menestyjä. Rakennamme kestävästi hyvinvointi-Suomea, joka on aktiivisena Euroopan Unionin jäsenmaana suunnan näyttäjä uuden teknologian innovoinnissa, digitalisaation hyödyntämisessä ja vihreässä siirtymässä. Korkea osaamistaso, laadukas oppimisjärjestelmä, joustava paikallisen sopimisen kulttuuri ja kannustava elinkeinopolitiikka houkuttelevat teknologiayrityksiä innovoimaan ja investoimaan juuri Suomessa.

Muissa yhteyksissä puhutaan usein Suomen paradoksista, joka muodostuu siitä, että hyvin kilpailukyinen ja osaava kansakunta ei houkuttele tarpeeksi investointeja, ei ole kärkitiloilla elintasokilpailussa eikä saa poistettua suurta työttömyyttä.

Mihin toimiin tulisi siis ryhtyä yllä olevan vision toteutumiseksi Suomen paradoksin kehyksessä?

Global Innovation Index mittaa kansantalouksien innovatiivisuuteen liittyviä attribuutteja vuodesta toiseen ja viimeisessä mittauksessa Suomi on sijalla 7.

Visioituun kärkikastiin on mahdollista päästä pitämällä huolta jo kärkikastissa olevista komponenteista: Vakaat instituutiot, Osaaminen ja tutkimus ja Liiketoiminnan kyky omaksua uusinta tietämystä.

Eniten kehitystarvetta on luovuuden komponentissa ja siihen liittyen kyvystä houkutella riskisijoituksia. Creative Output korissa punnitaan fyysisten tuotteiden & palvelujen innovatiivisuus ja verkon kautta saavutettavien palvelujen ja asiakaskokemusten erinomaisuus, inspiroivuus ja uutuusarvo.

Innovaatioissa on yleisesti hyväksytyn jäsentelyn mukaisesti kaksi pääluokkaa: Strateginen ja operatiivinen innovaatio. Samoin vaikuttavuuden määrällistämisen näkökulmasta innovaatiot voidaan jakaa radikaaleihin ja inkrementtaalisiin innovaatiohin. Me Accelerandolla olemme valinneet mielenkiinnon erityiseksi kohteeksi strategiset radikaali-innovaatiot, joita syntyy kun ajattelussa valitaan uusi stradikaali tulokulma. Stradikaaliajatteluun liittyy tyypillisesti seuraavat näkökulmat.

Ymmärrä jatkuvasti kehittyvä ja elävä kilpailuhorisontti.

Nykymaailmassa uhkat, mahdollisuudet ja kilpailu tulevat paikoista, joita et odota. Hotelliala ei odottanut Airbnb:tä. Myöskään taksiala ei odottanut Uberia. Autoteollisuus ei odottanut Elon Muskin tulevan tyhjästä ja rakentavan globaalia yritystä, joka valmistaa halutuimpia sähköautoja. Ravintola-ala ei odottanut Wolttia muuttamaan toimialan pelikirjaa. Luova stradikaali ajattelu mullistaa urautunutta tapoja ajatella vakiintuneesti.

Vimmainen johtajuus on kaiken salaisuus.

Innovoinnissa ei ole kyse (vain) investoinneista tai oikeasta teknologiasta tai oikeasta etenemissuunnitelmasta ja prosesseista. Innovointi on mahdotonta ilman inspiroivaa ,vimmaista ja mukaansa tempaisevaa johtajuutta. Jos ei ole innostunutta johtajuutta, ei voi löytää stradikaalia näkemystä kehityksestä eikä saa mukaan oikeita osaajia ja asiantuntijuutta. Stradikaali johtajuus tukee uuden oppimista, strukturoitua kokeilevuutta ja on avoin aivan uusille näkemyksille.

Innovaatio on globaalia, ei paikallista.

Et voi innovoida stradikaalissa mielessä, jos sinulla on vain paikallinen näkymä markkinoille. Pienetkin yritykset voivat olla innovaatioiden alalla maailmanlaajuisia johtajia. Kun Facebook aloitti, kukaan ei olisi ennustanut, että se tulisi voittamaan suuren osan mainosbudjeteista itselleen. Alkuaikoina Facebook oli paikallinen yritys, joka oli suunniteltu korkeakouluille. Se muuttui kapea-alaisesta paikallisesta kokeilusta globaaliksi johtajaksi ennakkoluulottoman johtajuusvision avulla.

Netflix on toinen hyvä esimerkki. Se alkoi pienenä yrityksenä, joka sijaitsi Kaliforniassa, postittamalla DVD-levyjä. Se oli hyvin fyysinen ja hyvin paikallinen yritys. On mielenkiintoista nähdä, että Netflix toimii nyt uusissa maissa ja tuottaa sisältöä kymmenille markkinoille paikallisilla kielillä.

Stradikaalissa ajattelussa kokeilevuus on paikallista ja rajattua mutta voimakas kasvu vahvaan globaaliin kilpailuasemaan on pohjaoletus (born global).

Tutki ekosysteemiä uteliaasti.

Stradikaali-innovaatioissa on harvoin kyse yhden yrityksen osaamisesta. Tyypillisesti on ymmärrettävä ja orkesteroitava käynnistysekosysteemiä; Oman yrityksen osaamista tulee täydentää ekosysteemisesti ja huolehdittava kunkin toimijan vahvasta motivaatiosta toimia ekosysteemin intressin kannalta oikein.

Liiku nopeasti.

Mukavoitumisen ansaan on helppo pudota, jos ambitiotaso on maltillinen. Leimallista on, että ketteriä yrityksiä ilmoittautuu markkinakilpailuun tyhjästä, ja tietämyksen saatavuus helpottuu ja teknologian kustannustaso putoaa. Tämä puolestaan nopeuttaa markkinasyklejä. Jos et pysy vauhdissa ja innovoi oikeaan tahtiin, alat menettää markkinaosuuttasi ja mahdollisesti johtoasemaasi.

Mikäli haluat edetä stradikaalissa suunnassa ota rohkeasti yhteyttä Accelerandon tiimiin ja tehdään vuoden 2030 visiosta totta.

Ilkka Pukkila

Puhelin: +358 40 581 9104