Valitse sivu

MOST Digital perustettiin keväällä 2016 muuttamaan vahvalla otteella ohjelmistorobotiikan (Robotic Process Automation, eli RPA) hyödyntämisen markkinat alusta-ajattelun pohjalta, joustavalla ja kustannustehokkaalla tavalla. Ohjelmistorobotiikka on teknologia, jonka avulla automatisoidaan rutiiniprosesseja tietotyössä. Ohjelmistorobotti käyttää erilaisia tietojärjestelmiä samoin kuin ihminen tekisi eikä vaadi erillisiä ohjelmointirajapintoja.

MOST:n visiona oli alusta lähtien luoda robotti- ja tekoälyteknologiariippumaton alustaratkaisu, joka mahdollistaa erilaisten robottituotteiden sekä tekoälyratkaisujen käyttämisen sen päällä tuote- ja palvelutoimittajasta riippumatta. Vision toteuttaminen vaatii käyttöpääomaa, ja alkuvaiheen siemenrahoituksen MOST aloitti yhteistyön Accelerandon kanssa. Tämä yhteistyö osoittautuikin pitkäkestoiseksi yhteiseksi matkaksi.

Accelerando oli mukana suunnittelemassa ensimmäistä merkittävää tuotekehitysharppausta. Tuotekehitykseen haettiin Business Finland:lta tuotekehityslainaa, jonka avulla ensi vaiheen skaalautuva alustaratkaisu saatiin kehitettyä ja kaupallistetaminen vauhtiin. Kehityksen rinnalla toteutettiin Accelerandon avustuksella pääomasijoituskierros.

Tuotekehityshankkeen valmistuttua ja kaupallisen toiminnan vauhdittuessa alettiin tehdä ensi vaiheen toimia liiketoiminnan laajentamiseksi Suomen ulkopuolelle. Accelerando oli osallisena kansainvälistymisen suunnittelussa ja selvityksissä sekä auttoi Business Finland:n Tempo-rahoituksen saamisessa.

Suomessa kaupallistuminen jatkoi kasvuaan, asiakkuuksia alkoi kertyä huomattava määrä ja jatkuvan kuukausilaskutuksen määrä kumuloitua tätä kautta. Lisäksi orastavaa ulkomaankauppaa alkoi tulla näköpiiriin. Kasvuvauhti olikin riittävän vahvaa ja MOST pääsi mukaan Business Finland:n Nuoret Innovatiiviset Yritykset (NIY) -ohjelmaan.

Matkan varrella huomattiin myös tarpeita selkiyttää tuote- ja myyntistrategiaa, ja Accelerando auttoi näiden kirkastuttamisessa sekä kansainvälisten markkinoiden avaamisessa mm. jakelukumppaneiden ja toteutuskumppaneiden hankkimisen suhteen.

Matka kulminoituikin välietappiin, jossa alkuvuonna 2022 Digia päätti hankkia koko yrityksen osakekannan itselleen. Yrityksen kasvumatka jatkuukin kiihtyvällä vauhdilla Digia-konsernin alla.

”Yrittäjät ovat aina yksin ja uuden edessä yritystoiminnan muutosvaiheissa. Usein myös sokeus omaan tekemiseen aiheuttaa solmuja, joiden avausyritykset itse voivat aikaansaada entistä tiukempia umpisolmuja. Muiden tekemiä virheitä ei kannattaisi toistaa, niistä kannattaa oppia. Siksi on tärkeä alusta alkaen kumppanoitua kokeneempien kanssa. Accelerando oli alusta lähtien kumppanimme, tuomassa kokemusta ja näkemystä sekä tekemässä rahoitusjärjestelyjä yrityksemme eri kasvuvaiheisiin. Pääomitus, tukirahoitukset, sekä erityisesti NIY-rahoitus tukivat yrityksemme kasvua aina onnistuneeseen exittiin saakka.” – Olli Ainasvuori, MOST Digital:n toimitusjohtaja sekä yksi perustajista.